Nové profesní kvalifikace v oblasti cyklistiky

Součástí národní soustavy kvalifikací se od 26. 7. 2016 staly další profesní kvalifikace z oblasti cyklistiky. Jedná se o následující 4 profesní kvalifikace, které doplňují profesní kvalifikaci Mechanik jízdních kol z roku 2015: Mechanik elektrokol (23-115-H) Mechanik pro prodej jízdních