Cyklovozíky mohou na silnici

Začátkem května 2012 schválili poslanci v senátním znění novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou následně posvětil i prezident Václav Klaus. Lidé starší 18 let nyní mohou vézt v přívěsném vozíku nejvýše dvě děti mladší 10 let nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. AVDK tuto změnu legislativy vítá, především kvůli tomu, že se dosud platný zákaz týkal i provozu na cyklostezkách a jakékoliv používání cyklovozíků bylo zakázané.

foto: getty images

Známe vítěze 1. dílu cykloankety 2011

Dnes byl za přítomnosti tajemníka AVDK a jednoho ze členů představenstva AVDK vylosován výherce z 1. dílu letošní cykloankety. Cenou byl poukaz na nákup zboží v hodnotě 15.000 Kč u vybraného maloprodejce s cyklistickým zbožím. Pro zajištění spravedlivého losování byl výherce určen pomocí kombinace třech náhodně zvolených čísel (dvě z nich byla sečtena a zprůměrována a k výsledku bylo přičteno třetí). Šťastným výhercem je pan Knápek. Gratulujeme!

Smutná zpráva

AVDK vyjadřuje nejhlubší lítost nad odchodem legendárního sportovního komentátora a upřímného milovníka cyklistiky Roberta Bakaláře.

Prohlášení AVDK k problematice přepravy osob v přípojných vozících za jízdní kolo

Dle § 48 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je: „v jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, přeprava osob, s výjimkou případu podle § 51, zakázána“. Ten samý zákon definuje v § 58 i náležitosti přívěsného vozíku k umístění za jízdní kolo. Takovýto vozík však není zákonem určen pro přepravu osob. Na tuto problematiku se dále vztahuje § 6 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, kde je cyklostezka jasně identifikovatelná jako místní komunikace IV. třídy (v jiných případech může být kupříkladu i komunikací III. třídy, avšak princip zůstává stejný) a provoz na ní spadá do účinnosti tohoto zákona, jakožto i dalších zákonů a vyhlášek s ním spjatých, případně na něj odkazujících. Z toho je vyvoditelný zákaz výše zmíněného užití cyklovozíků pro přepravu osob i na tzv. “cyklostezkách”. AVDK je institucí, jež ctí princip zákonnosti. V souladu s tím považuje AVDK za jedinou možnou cestu, jak změnit současný legislativní stav, právě úpravu příslušné legislativy tak, aby umožňovala nejen legální, ale i bezpečnou přepravu osob v těchto přípojných vozících za jízdní kolo. Pro tento účel zasedá AVDK v pracovní skupině pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy při Ministerstvu dopravy ČR.

EK plánuje prodloužit antidumping na jízdní kola z Číny

Antidumpingové opatření na jízdní kola a vybrané komponenty z Číny bude s nejvtěší pravděpodobností prodlouženo o dalších 5 let. Ve zprávě vydané 11.6. Evropská komise mimo jiné uvádí, že se výrobní odvětví unie stále nachází v nestabilní ekonomické situaci a pokud by byl takto oslabený unijní průmysl vystaven zvýšenému objemu dumpingových levných dovozů z Číny, pak by to pravděpodobně vedlo k dalšímu zhoršení jeho finanční situace. Další přezkum situace je plánován na rok 2014.