Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu (AVDK) je dobrovolným sdružením firem, kterým není lhostejné veškeré dění kolem cyklistického byznysu. Asociace byla založena 6. června 1996 a její činnost se řídí stanovami. Hlavním programem asociace je účastnit se při tvorbě všech legislativních otázek spojených jak s cyklistikou, prodejem, výrobou, testováním, importem a sportovní činností. Důležitým úkolem je řešení společných otázek, které jsou v zájmu všech členských firem a to zejména:

  • řešení legislativních otázek spojených s cyklistickým byznysem
  • jednání s ministerstvy a dalšími orgány státní správy,
  • rozvoj cyklistických tras, cest a stezek pro horská kola,
  • podpora používání kola jako moderního dopravního prostředku,
  • podpora jízdy na kole jako výraz zdravého sportovního životního stylu
  • sportovní a cyklistické veletrhy,
  • jednání s ostatními sdruženími a asociacemi z oblasti cyklistiky a z blízkých oborů.

Členskou firmou by měly být pouze firmy bezúhonné, zachovávající principy slušných podnikatelských praktik. V současné době má asociace 12 členů. Aktuální seznam naleznete v sekci Seznam členů.

Orgány sdružení

Členská schůze – schází se podle potřeby, nejméně však 2x ročně
Představenstvo – tvoří pět představitelů členských firem

Josef Přib – předseda představenstva (Progress Cycle, a.s.)
Martin Havlena – místopředseda představenstva (Universe Agency spol. s r.o.)
Jiří Trávníček (PAUL LANGE-OSTRAVA s.r.o.)
Tomáš Stratil (KROSS S.A.)

Tajemník

Ing. Martin Huleja
Email: tajemnik@avdk.cz

Korespondenční adresa

AVDK
Technologický park Tulipán 1371
253 01 Hostivice – Palouky
E-mail sdružení: avdk@avdk.cz

Identifikační údaje

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu
Technologický park Tulipán 1371
253 01 Hostivice – Palouky
IČ: 64936881