Obecná ustanovení

1. Spotřebitelská soutěž „Cyklistická anketa 2019“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky v době od 31. 5. 2019 00:01 do 31. 7. 2019 23:59.

2. Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník stránky https://www.avdk.cz/cyklisticka-anketa-2019/ , který vyplněním a odesláním anketního dotazníku akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.

3. Organizátorem soutěže je sdružení Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu, se sídlem Technologický park Tulipán 1371, 253 01 Hostivice – Palouky, IČ: 64936881 (dále jen „AVDK“) a partnery soutěže jsou členové sdružení.

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci sdružení AVDK.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. AVDK si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech soutěže si AVDK vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Vyhlášení soutěže proběhne na stránkách https://www.avdk.cz/cyklisticka-anketa-2019/ do 10. 8. 2019.

10. Výhrami v soutěži jsou produkty uvedené na stránce https://www.avdk.cz/cyklisticka-anketa-2019/cyklisticka-anketa-2019-ceny-pro-vyherce/ . Soutěžící obdrží ceny do 14 dnů od vyhlášení výsledků. Výhry odešle soutěžícím organizátor soutěže, sdružení AVDK.

Základní mechanizmus soutěže

1. Soutěž proběhne ve stanoveném období od 31. 5. 2019 00:01 do 31. 7. 2019 23:59. Soutěž bude vyhlášena na stránkách https://www.avdk.cz/cyklisticka-anketa-2019/ a na facebooku https://www.facebook.com/bikefestivalcz.

2. Každý soutěžící může vyplnit a odeslat pouze jeden anketní dotazník. Dotazníky obsahující vulgární a jinak urážlivé významy budou vyřazeny.

3. Účastníci mohou vyplnit dotazník v průběhu soutěže, tedy nejdříve 31. 5. 2019 00:01 a nejpozději 31. 7. 2019 23:59, který je umístěný na internetové stránce https://www.survio.com .

4. Z vyplněných dotazníků splňujících podmínky soutěže bude vylosováno 14 výherců věcných cen uvedených níže. Vylosování výherců proběhne náhodným vygenerováním čísel za pomoci generátoru náhodných čísel umístěném na internetové stránce https://www.random.org/integers/ , ve kterém bude zadán rozsah hodnot resp. celých čísel, který odpovídá počtu správně vyplněných dotazníků. Dotazníky jsou řazeny resp. číslovány celými čísly vzestupně podle data a času jejich automatizovaného zápisu do výsledkové databáze, ke kterému dojde v okamžiku odeslání vyplněného dotazníku účastníkem ankety.

Jména a příjmení výherců zveřejní AVDK na internetové stránce https://www.avdk.cz/cykloanketa/, nejpozději 10. 8. 2019. AVDK je oprávněno zveřejnit videozáznam, fotografie, jména, příjmení a města bydliště soutěžících na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

5. Cenami v soutěži jsou následující produkty:

 • 1. cena – Skládací jízdní kolo DAHON MU D8.
 • 2. cena – Set MTB sedla Fizik Tundra M3 a batohu Camelbak Zoid s 2l vodním rezervoárem.
 • 3. cena – Set oblečení a doplňků KELLYS (Přilba SCORE, dres PRO SPORT, kraťasy PRO SPORT, osvětlení REVOLT a nářadí STINGER 8).
 • 4. cena – Set cyklistického batohu SHIMANO ROKKO 12 a sedla SLS Kit Carbonio 14 od SELLE ITALIA.
 • 5. cena – Set silničních plášťů VREDESTEIN a cyklocomputeru PRO (2 pláště VREDESTEIN FORTEZZA TriComp 700x23C a bezdrátový cyklocomputer PRO computer SX-4).
 • 6. cena – Set doplňků KELLYS (Batoh HUNTER, pumpa PRIME, osvětlení EGGY a nářadí STINGER 10).
 • 7. cena – Set plášťů a helma od Specialized (2 pláště FAST TRAK SPORT 29X2.0 a helma ALIGN).
 • 8. cena – Set plášťů a helma od Specialized (2 pláště FAST TRAK SPORT 29X2.0 a helma ALIGN).
 • 9. cena – Batoh CamelBak Scorpion s 2l vodním rezervoárem.
 • 10. cena – Cyklistická helma AXON JOYRIDE.
 • 11. cena – Cyklistická helma AXON JOYRIDE.
 • 12. cena – Cyklistická helma AXON JOYRIDE.
 • 13. cena – Cyklistická helma STREET SMART od Specialized.
 • 14. cena – Cyklistická helma STREET SMART od Specialized.

6. Účastník soutěže tímto poskytuje AVDK souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže sdružení AVDK poskytl, zpracovávalo pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že odesláním vyplněného dotazníku poskytuje sdružení AVDK souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu 5 let. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

7. Tato pravidla soutěže a ankety budou umístěna na stránkách https://www.avdk.cz/cyklisticka-anketa-2019/.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu, se sídlem Technologický park Tulipán 1371, 253 01 Hostivice – Palouky, Česká republika, IČ: 64936881 (příp. jeho zaměstnanci a členy) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovateli údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy poskytovatel údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

V Praze dne 2. 5. 2019.