AVDK se stává partnerem školícího programu Cyklistická akademie. Tento výukový program je určený především pro zástupce měst a regionů, kteří by měli změnit podobu českých měst ve prospěch nejen cyklistické, ale také pěší a veřejné dopravy. Základním školícím materiálem je soubor „40 lekcí cyklodopravy pro odborníky“.

AVDK v rámci dohody s Asociací cykloměst převezme odbornou garanci nad vybranými tématy. „Při podpoře cyklistické dopravy ve městech nutně narazíme na otázky, ve kterých potřebujeme odbornost a zkušenosti specializovaných firem,“ říká o navázané spolupráci jednatel Asociace cykloměst Jaroslav Martinek a dodává: „V lekcích věnovaných jízdním kolům nemůžeme brát za bernou minci názory jednotlivých prodejců, rádi bychom vycházeli z údajů a stanovisek profesních sdružení.“

Cyklistická akademie je kombinací klasických seminářů, praktických exkurzí v jednotlivých městech a také školení s využitím elektronických materiálů (e-learningu). Celý vzdělávací cyklus odstartuje 21. ledna 2014 v Ostravě pod hlavičkou Asociace měst pro cyklisty.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města a svazky. Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s cyklistickou dopravou. V současné době sdružuje Asociace převážně města, seznam jednotlivých členů najdete zde.

AVDK bude partnerem Cyklistické akademie