S platností od 1.ledna 2011 byla v Rakousku zavedena oficiální náhrada za užití jízdního kola jako dopravního prostředku na pracovní cesty. Výše náhrady byla nově stanovena na 0,38 EUR/km. Rakousko již tradičně podporuje jízní kolo jako prostředek dopravy za prací.

Námět z Rakouska: jízdní kolo na služební cesty