Součástí národní soustavy kvalifikací se od 26. 7. 2016 staly další profesní kvalifikace z oblasti cyklistiky. Jedná se o následující 4 profesní kvalifikace, které doplňují profesní kvalifikaci Mechanik jízdních kol z roku 2015:

Mechanik elektrokol (23-115-H)
Mechanik pro prodej jízdních kol (23-116-H) (Prodejce jízdních kol)
Mechanik výroby jízdních kol (23-117-H)
Cyklomechanik sportovního týmu (23-114-M)

V současné době je možné vykonat zkoušku z profesní kvalifikace Mechanik jízdních kol u 3 autorizovaných osob (Karel Stárek, PEDALSPORT, s. r. o. a Střední škola automobilní Holice) a zkoušku z profesní kvalifikace Mechanik výroby jízdních kol u jedné autorizované osoby (PEDALSPORT, s. r. o.). Vznik autorizovaných osob pro ostatní kvalifikace je naplánován na rok 2017.

Na tvorbě standardů profesních kvalifikací se podílely tyto subjekty:

4EVER, s. r. o.
Agentura REPRO, spol. s r. o.
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu
BIKE FUN International, s. r. o.
CYCLESTAR, s. r. o.
CYKLOTÁBOR, s. r. o.
ekolo.cz, s. r. o.
KASTAR, s. r. o.
PEDALSPORT, s. r. o.
Tělovýchovná jednota DUKLA Brno

Zvláštní dík patří Milanu Prskavci z Národního ústavu pro vzdělávání.

logo-nsk2

Nové profesní kvalifikace v oblasti cyklistiky