Větší bezpečnost cyklistů ve městech by mohly zajistit takzvané cyklistické ulice, kde budou mít cyklisté přednost před automobily. Auta by v těchto ulicích měla výrazně omezenou rychlost a řidiči by k cyklistům museli být ohleduplnější. Tuto úpravu zvažuje ministerstvo dopravy, podle kterého ale půjde spíše o opatření, které legalizuje to, co se již děje v cyklisticky vytížených oblastech.

Plány na vznik cyklistických ulic se podle národního cyklokoordinátora Jaroslava Martínka už zpracovávají například v Uherském Hradišti nebo v Lysé nad Labem. Vznikat mají zejména tam, kde nebudou příliš zpomalovat automobilovou dopravu.

Více se dočtete ve článku na webu ceskatelevize.cz.

Návrh textu novelizace, o kterém se ještě povede diskuse v Poslanecké sněmovně:

§ 39a
(1) Cyklistická zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Zóna pro cyklisty” a konec je označen dopravní značkou “Konec zóny pro cyklisty”.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Do cyklistické zóny je povolen vjezd jen motorovým vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(5) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v cyklistické zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(6) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

foto: cyklomesta.cz

Připravují se cyklistické ulice