Regionální environmentální centrum, Česká republika, vyhlásilo soutěž o nejlepší video k propagaci městské cyklodopravy. Soutěž probíhá v rámci mezinárodního cykloprojektu mobile2020, kterého se účastní i Česká republika zastoupená právě Regionálním environmentálním centrem (REC). Soutěž skončí 15. října 2012 a nabídne účastníkům atraktivní ceny.

Více informací naleznete na webové adrese www.mobile2020.eu/videosoutez.html a www.cz.mobile2020.eu.

Soutěž o nejlepší video propagující městskou cyklistiku Mobile 2020