Světoví výrobci kol chtějí zvýšit podíl cyklodopravy v ČR. Podpoří osvětové kampaně.

(Tisková zpráva Nadace partnerství) Nadace Partnerství získala grant z programu Evropské cyklistické federace (ECF) financovaného Klubem cykloprůmyslu (Cycling Industry Club). Ten sdružuje největší výrobce kol a cyklistických doplňků, kteří si od spolupráce slibují vyšší podíl využívání kola v každodenním životě. „Peníze pomohou