(Tisková zpráva Nadace partnerství) Nadace Partnerství získala grant z programu Evropské cyklistické federace (ECF) financovaného Klubem cykloprůmyslu (Cycling Industry Club). Ten sdružuje největší výrobce kol a cyklistických doplňků, kteří si od spolupráce slibují vyšší podíl využívání kola v každodenním životě. „Peníze pomohou například propagačním kampaním, jako jsou Do práce na kole nebo Nakupuj na kole,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství a zároveň viceprezident Evropské cyklistické federace.

Přestože se v České republice každoročně prodá na 350.000 jízdních kol a podíl cyklistiky na přepravě osob se odhaduje na 7 %, je podpora cyklistické dopravy v ČR stále nedostatečná. „Především chybí širší propagace každodenního pohybu na kole jako atraktivní alternativy k automobilu,“ vysvětluje Mourek s tím, že právě finance od Klubu cykloprůmyslu by měly pomoci propagovat kolo jako regulérní dopravní prostředek, nikoliv pouze jako volnočasovou aktivitu. Poukazuje přitom na ekonomické i zdravotní přínosy používání jízdního kola. „Například v Praze by podle výzkumů rádo využívalo jízdní kolo do práce a za službami 29 % obyvatel, pokud by k tomu měli dobré podmínky,“ doplňuje Daniel Mourek. Dopravní odborníci podle něj odhadují reálné možnosti cyklodopravy v Praze v rozmezí 6–7 %, což odpovídá současné úrovni Vídně.

V českém kontextu je třeba zahájit spolupráci s nově vzniklou Asociací měst pro cyklisty na kampaních podporujících vyšší používání kol, konkrétně Do práce na kole a Nakupuj na kole. „Podpořit chceme i využívání nákladních kol při dopravě lehčích nákladů v městských centrech,“ vysvětluje Mourek.

Česká republika není jedinou zemí, kterou Klub cykloprůmyslu podporuje. V celoevropském měřítku mají granty klubu přispět k větší podpoře cyklistické dopravy i z prostředků evropských fondů. „Cílem je získat 6 miliard EUR v příštím rozpočtovém období pro investice do cyklistické infrastruktury, zdvojnásobení podílu cyklistiky na přepravě osob, dokončení sítě EuroVelo v Evropě v roce 2020 a posílení role cyklistických organizací ve střední a východní Evropě,“ vysvětluje Daniel Mourek.

V loňském roce se v celé Evropě prodalo na 19 milionů jízdních kol, což je dvojnásobek počtu prodaných automobilů. Pokud se zlepší infrastruktura pro kola a zároveň ztíží vjezd automobilů do center velkých evropských měst včetně ČR, znamenalo by to podle Evropské cyklistické federace v roce 2030 nárůst prodejů kol a pedeleků o 30 milionů kusů ročně. „Zdvojnásobení současného podílu cyklistů na přepravě osob v Evropě by znamenalo 10 miliónu nových prodaných kol ročně,“ dodává Kevin Mayne, ředitel rozvoje ECF.

Kromě finanční podpory pořádá Klub cykloprůmyslu ve spolupráci s ECF také odborné workshopy. Příští akci uspořádá např. 26. července v rámci Cargoville expozice na ISPOBike 2013 v Mnichově či v rámci největšího evropského veletrhu kol Eurobike v německém Friedrichshafenu 29. srpna 2013 s tématem nákladních kol a nakupování na kole.

Světoví výrobci kol chtějí zvýšit podíl cyklodopravy v ČR. Podpoří osvětové kampaně.