Po dvou letech od podpisu Uherskohradišťské charty vznikla Asociace měst pro cyklisty. Města, která chtějí aktivně prosazovat procyklistickou politiku, chtějí situaci v ČR změnit, proto se spojují. Společně chtějí měnit pokřivený a neprofesionální pohled na podporu cyklistické dopravy.

Nová Asociace měst pro cyklisty chce řešit mobilitu obyvatel měst systémově, ne každou dopravu zvlášť. Tu cyklistickou tedy spolu s dopravou pěší,veřejnou a individuální automobilovou po vzoru moderních evropských metropolí. Nejde ovšem jen o cyklistickou dopravu, ale o nové pojetí utváření veřejných prostranství na základě pochopení života lidí, jejich potřeb při jeho užívání i dalších sociálních vztahů souvisejících s veřejným prostorem. Zjednodušeně – již nelze uzpůsobovat veřejný prostor jen pro auta.

„Dlouho jsme čekali na schválení nové národní Cyklostrategie, která definuje další směry podpory cyklistické dopravy do roku 2020,“ řekl o okolnostech vzniku Asociace její čerstvý předseda jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. Právě při přípravě aktualizované Cyklostrategie 2013 se sešla skupina měst, která měla podobné představy a také zájem uvádět myšlenky strategického dokumentu do života. „Cyklostrategie vznikala doslova odspoda, z podnětů jednotlivých měst. Od okamžiku jejího vzniku začalo být čím dál tím více jasné, že musí vzniknout nějaký jasně definovaný subjekt, který by myšlenky vládního strategického dokumentu uváděl do praxe,“
dodává Jaroslav Vymazal. V úterý 2. července 2013 podepsalo zakládající dokumenty 23 zástupců zakládajících subjektů. V 22 městech zastupitelstvo rozhodlo, že chce spolu s ostatními naplňovat cíle tohoto sdružení a pomoci tak například změnit legislativu, která městům často brání v realizaci jednoduchých a levných procyklistických opatření. Členové asociace si také chtějí vyměňovat zkušenosti s řešením konkrétních problémů, hledat dobré příklady v zahraničí, vychovávat odborníky na dopravu nebo motivovat své obyvatele ke změně dopravního chování.

„Naším hlavním cílem je Vize 25, tedy rovnocenné postavení všech druhů dopravy, ať už jde o individuální automobilovou, cyklistickou, veřejnou nebo pěší dopravu. Ve městech by se všem mělo dostávat stejné pozornosti – tedy 4 x 25% pozornosti,“ říká o nové vizi moderních měst národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu, v.v.i., který se stal jednatelem nové Asociace.

Asociace chce také spolupracovat se Sdružením měst a obcí a dalšími partnery. O vstupu dalších členů bude rozhodovat nejbližší valná hromada. Města, která chtějí do Asociace vstoupit, musí projednat vstup v radě a zastupitelstvu. Veškeré informace o Asociaci včetně dokumentů o přistoupení najdete na portále www.cyklomesta.cz, v případě zájmu kontaktujte Jaroslava Martinka, tel. 602 503 617.

Vznikla Asociace cykloměst