Dnes byl za přítomnosti tajemníka AVDK a jednoho ze členů představenstva AVDK vylosován výherce z 1. dílu letošní cykloankety. Cenou byl poukaz na nákup zboží v hodnotě 15.000 Kč u vybraného maloprodejce s cyklistickým zbožím. Pro zajištění spravedlivého losování byl výherce určen pomocí kombinace třech náhodně zvolených čísel (dvě z nich byla sečtena a zprůměrována a k výsledku bylo přičteno třetí). Šťastným výhercem je pan Knápek. Gratulujeme!

Známe vítěze 1. dílu cykloankety 2011